Ignaz Reimann. Lauretanische Litanei

06-05-2020

In een christelijke eredienst is een litanie een gebed om God (of Maria, of een of meer heiligen) aan te roepen en te smeken om genade, een geschenk of een genezing. Een litanie wordt gebeden tijdens een dienst of een processie en heeft de vorm van een aantal aanroepingen; iemand (meestal priester of diaken) bidt voor en de gelovigen antwoorden met een bepaalde formule zoals bid voor ons, aanhoor ons, ontferm u over ons, of verhoor ons.

Diverse componisten hebben muziek geschreven voor een litanie. Eén van hen is de Duitse componist Ignaz Reimann (1820-1885). Deze componist heeft rond 800 werken gecomponeerd, voornamelijk kerkelijke muziek. Daarvan is zijn Pastoralmesse de bekendste. Eén van de 37 litanieën die hij heeft geschreven is de Lauretanische Litanei (litanie van Loreto). De litanie werd in 1601 door paus Clemens VIII vastgelegd, maar is later diverse malen aangevuld. De naam verwijst naar het heiligdom van Loreto in Italië. De litanie wordt door katholieken vaak na het rozenhoedje of de rozenkrans gebeden. In deze litanie wordt de genade van Maria aangeroepen om voor ons zieleheil te bidden. (Even voor de goede orde: niet “laat ons bidden” met als antwoord <erwtstem>ja, laten we dat doen</erwtstem>).

Dit werk wordt uitgevoerd door diverse zangsolisten en een koor, begeleid door een strijkorkest en orgel.