John Rutter. Requiem

20-10-2021

Evenals vorige week ook deze week weer een werk van een hedendaagse componist. Ditmaal de Britse componist John Rutter (1945). Hij heeft vooral veel werken geschreven voor koren, al dan niet met begeleiding. Veel van die werken hebben ook een religieuze inslag. Zo ook het werk dat ik gekozen heb, zijn Requiem. Hij voltooide dit werk in 1985, een jaar na het overlijden van zijn vader. Aan hem heeft hij het werk ook opgedragen. Het is gebaseerd op de Latijnse versie van een uitvaartmis, aangevuld met enkele Engelse verzen. Het werk bevat 7 delen:

  1. Requiem Aeternam
  2. Out of the Deep
  3. Pie Jesu
  4. Sanctus
  5. Agnus Dei
  6. The Lord is my Shepherd
  7. Lux Aeterna

Uit dit werk is deel 3, het Pie Jesu, het meest bekend. Dit deel wordt ook vaak als afzonderlijk werk uitgevoerd. Deel 6 is de tekst van Psalm 23. Ik heb die psalm ooit op de lagere school geleerd onder de titel “Want mijn herder is mijn Heer, nooit zal er mij iets ontbreken”, maar dan op een andere melodie.

Het werk wordt uitgevoerd door the Cambridge Singers en de City of London Sinfonia o.l.v. John Rutter himself.