Issues in de gemeenschap van Open Educational Resources

BarcelonaDe afgelopen week was ik aanwezig bij een expertmeeting, georganiseerd door de OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development, www.oecd.org). Deze organisatie is bezig met een wereldwijde studie naar Open Educational Resources (OER). Bij de expert meeting waren afgevaardigden aanwezig van:
• OECD
• OU Hagen, Catalonië en UK
• MIT
• Hewlett Foundation
• Het MERLOT-project
• UNESCO
Daarnaast waren nog andere partijen vertegenwoordigd uit de overheids- en publieke sector (Scandinavië, Frankrijk, Oostenrijk).
Twee issues kwamen daar bij de meeste presentaties steeds terug: kwaliteit en sustainability. Het kwaliteitsissue betreft met name de (on)mogelijkheid tot hergebruik van materiaal door slechte terugzoekbaarheid en technische beperkingen van PDF-files (waar veel van het materiaal in wordt aangeboden). Oplossingen hiervoor worden gezocht in “Web 2.0”-zaken, zoals gebruikers laten beoordelen en metadateren van leermateriaal.
Het sustainability-issue betreft het in de lucht houden van een OER-aanbod na een initiële projectperiode. Veelal is een externe funding dan niet meer aanwezig en moet productie van open toegankelijk leermateriaal een deel van het “gewone werk” worden. Oplossingen voor problemen die daarbij ontstaan moeten op zowel instituutsniveau als op nationaal niveau worden genomen.
Een voor mij opvallend aspect was de grote invloed van de Angelsaksische partijen. Voor hen speelt het taalissue niet. Met enige verbazing werd door hen vernomen dat wij in ons OpenER-project alles in het Nederlands publiceren. gegeven onze doelgroep werd dat terecht gevonden, maar “bij voortzetting tweetalig??”.
Tijdens de expertmeeting werd door de Britse OU hun OpenLearn-site gepresenteerd. Deze site was de dag ervoor officieel geopend. Hun site gebruikt de Open Source ELO Moodle als platform.
Deze week het bezoek uit Utah. Vrijdag kan de OUNL-gemeenschap kennis nemen van hun ervaringen en daarover met hen in discussie gaan tijdens een lunchmeeting in Pretoria.

Welkom!

Op deze plek zal ik berichten over actuele ontwikkelingen bij het OpenER project. Belangstellende OUNL-medewerkers kunnen zo op de hoogte blijven van hoe alles reilt en zeilt bij dit project. Uiteraard zijn reacties op deze berichten of ideeën welkom. Je kunt reageren op een bericht door onder dit bericht een comment te plaatsen.
Momenteel ben ik bezig met het voorbereiden van het bezoek van een drietal medewerkers van de Utah State University begin november. Deze universiteit heeft reeds een aantal jaar ervaring met het aanbieden van open courseware. Ze hebben hiervoor een applicatie gemaakt, eduCommons, dat we bij OpenER ook zullen gebruiken voor het aanbieden van onze content. Tijdens hun bezoek zullen we leren van hun ervaringen en zullen ze ook de eduCommons-applicatie bij ons implementeren en inrichten. Om een beeld te krijgen van hun eigen open courseware-site (waarvoor ze uiteraard ook eduCommons gebruiken): klik hier.
De look-en-feel van deze pagina zal overigens nog veranderen. Ik ben nog niet op de hoogte van alle (on)mogelijkheden van deze weblog, maar dat zal in de komende weken wel veranderen.
Ik hoop op veel reacties van jullie!