Lancering van de OpenER-site

De afgelopen week hebben we, onder veel andere zaken, ook nagedacht over de lancering van de OpenER website. Inmiddels heeft daarover op Huisnet al een berichtje gestaan. Vanwege het nog geringe aantal beschikbare cursussen en ook gevoed door ervaringen vanuit de UK is besloten een “zachte” lancering te doen in december. “Zacht” in deze context betekent: wel publiciteit, maar geen grote media-aandacht. Dat geeft ons de tijd de site te vullen met meer cursussen (van een aantal cursussen is toegezegd dat deze 2007/Q1 beschikbaar zullen komen) en ook de eerste ervaringen op te doen met het live systeem. Ook geeft het ons de tijd een “echte” naam te zoeken voor dit project (OpenER is alleen de werknaam). Ideeën hiervoor zijn van harte welkom!
Deze week hebben we ook verder nagedacht over richtlijnen voor het omzetten van cursuscontent naar een via het web aangeboden cursus. In de vorige post in deze weblog maakte ik al melding hiervan. Nieuw in de gedachtenvorming was de extra eis dat je de materialen ook geschikt wil maken voor gebruikers die het materiaal willen hergebruiken voor hun eigen cursussen. De licentie waaronder de cursussen zullen worden aangeboden maakt iets dergelijks ook mogelijk. PDF’s zijn echter slecht herbruikbaar voor dat doel. Vanuit een UNESCO-forumdiscussie die momenteel plaatsvindt over aspecten van Open Courseware en waaraan ik ook deelneem kwam het RTF-formaat naar voren voor juist die doelgroep van gebruikers. Dit formaat is open en documenten in dit formaat zijn leesbaar voor zowel commerciële als vrij beschikbare teksteditors (zoals geleverd bij OpenOffice).
De volgende post zal meer achtergronden geven over de licentie waaronder de cursussen zullen worden aangeboden.

Cursussen OpenER-gereed maken

De afgelopen week stond in het teken van het omvormen van cursussen naar een formaat voor publicatie in eduCommons; het (proberen) verkrijgen van cursussen uit de faculteiten en de communicatie rondom dit project.
Omdat de meeste cursussen voor OpenER in zijn oorspronkelijke vorm uitgeleverd worden op papier, is voor het webgereed maken van een cursus in eduCommons een herontwerpslag nodig. Samen met Kathleen Schlusmans en Maaike Hendriks van OTEC bekijken we een aantal richtlijnen die daarbij gevolgd kunnen worden. Grofweg bewegen de wijzen van aanbieden zich op een continuüm met als uitersten de cursus in zijn geheel in pdf-formaat resp. in zijn geheel in html-formaat. De set richtlijnen zal een afweging worden van aan de ene kant de hoeveelheid werk die gemoeid gaat met het omvormen tot een bepaald format en aan de andere kant de geschiktheid voor de gebruiker. Lerend van ervaringen die bij andere OCW-projecten zijn opgedaan, denken we erover een cursus op meerdere wijzen aan te bieden, zodat een gebruiker die wijze kan kiezen die het beste bij zijn/haar situatie aansluit.
Vanuit de faculteiten komt nu ook het aanbieden van mogelijk geschikte cursussen op gang. Vanuit Managementwetenschappen is een drietal cursussen in beeld; Psychologie heeft een volledig webgebaseerde cursus nu in testfase; Rechtswetenschappen denkt na over twee cursussen (naast de proefcursus die al op de OUNL-site te vinden is) en vanuit Natuurwetenschappen zijn twee concrete cursussen aangeboden (naast de al geaccepteerde cursus over Duurzame ontwikkeling).
Met Miranda de Kort, die de communicatie rondom dit project verzorgt, zijn afspraken gemaakt over de lancering van de site en de campagnes die eromheen zullen plaatsvinden. Daarover een volgende keer meer.

Gasten uit Utah

Van woendag 1 november t/m vrijdag 3 november waren Shelley Henson en Brandon Muramatsu te gast bij het OpenER-project. Beiden zijn verbonden aan het Centre for Open and Sustainable Learning (COSL) aan de Utah State University (http://cosl.usu.edu). Tijdens hun bezoek kregen we cursus in het gebruik van de eduCommons-applicatie. Deze open source applicatie is door COSL ontwikkeld (voor de techneuten: een eduCommons is een applicatie op het Zope/Plone platform). Op afstand werden we daarin bijgestaan door Brent Lambert, die soms om 3.30 uur (‘s nachts!) lokale Utah-tijd ons van antwoorden voorzag.
Naast het ons wegwijs maken in het systeem werden ook ervaringen en meningen uitgewisseld over instructional design issues voor open content. Daarnaast hebben Paul Kirschner en Shelley Henson een uitwerking gemaakt van het onderzoek dat gekoppeld wordt aan dit project. Het onderzoek behelst meer inzicht te krijgen in social software, gebruikt voor ondersteuning (veelal door peers) van zelflerenden met open educational resources. Hun bezoek werd afgesloten mete en lunchpresentatie voor belangstellenden. Helaas was de opkomst niet zo groot. Lag dat aan het ontbreken van een lunch? (In mijn naïviteit verstond ik onder “lunchpresentatie” slechts “presentatie ONDER lunchtijd” en niet “presentatie “MET een verzorgde lunch”). Tijdens de presentatie werd o.a. informatie gegeven over allerlei tools in de hoek van de social software en met web2.0 karakteristieken voor gebruik in de leermiddelen of de communities die aan de leermiddelen gekoppeld zijn.
Nu het systeem gereed is zal deze maand gebruikt worden met het omvormen van cursussen voor opname in het systeem en het maken van veel publiciteit om de launch van de OpenER-site in de eerste week van december tot een succes te maken.

Issues in de gemeenschap van Open Educational Resources

BarcelonaDe afgelopen week was ik aanwezig bij een expertmeeting, georganiseerd door de OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development, www.oecd.org). Deze organisatie is bezig met een wereldwijde studie naar Open Educational Resources (OER). Bij de expert meeting waren afgevaardigden aanwezig van:
• OECD
• OU Hagen, Catalonië en UK
• MIT
• Hewlett Foundation
• Het MERLOT-project
• UNESCO
Daarnaast waren nog andere partijen vertegenwoordigd uit de overheids- en publieke sector (Scandinavië, Frankrijk, Oostenrijk).
Twee issues kwamen daar bij de meeste presentaties steeds terug: kwaliteit en sustainability. Het kwaliteitsissue betreft met name de (on)mogelijkheid tot hergebruik van materiaal door slechte terugzoekbaarheid en technische beperkingen van PDF-files (waar veel van het materiaal in wordt aangeboden). Oplossingen hiervoor worden gezocht in “Web 2.0”-zaken, zoals gebruikers laten beoordelen en metadateren van leermateriaal.
Het sustainability-issue betreft het in de lucht houden van een OER-aanbod na een initiële projectperiode. Veelal is een externe funding dan niet meer aanwezig en moet productie van open toegankelijk leermateriaal een deel van het “gewone werk” worden. Oplossingen voor problemen die daarbij ontstaan moeten op zowel instituutsniveau als op nationaal niveau worden genomen.
Een voor mij opvallend aspect was de grote invloed van de Angelsaksische partijen. Voor hen speelt het taalissue niet. Met enige verbazing werd door hen vernomen dat wij in ons OpenER-project alles in het Nederlands publiceren. gegeven onze doelgroep werd dat terecht gevonden, maar “bij voortzetting tweetalig??”.
Tijdens de expertmeeting werd door de Britse OU hun OpenLearn-site gepresenteerd. Deze site was de dag ervoor officieel geopend. Hun site gebruikt de Open Source ELO Moodle als platform.
Deze week het bezoek uit Utah. Vrijdag kan de OUNL-gemeenschap kennis nemen van hun ervaringen en daarover met hen in discussie gaan tijdens een lunchmeeting in Pretoria.

Welkom!

Op deze plek zal ik berichten over actuele ontwikkelingen bij het OpenER project. Belangstellende OUNL-medewerkers kunnen zo op de hoogte blijven van hoe alles reilt en zeilt bij dit project. Uiteraard zijn reacties op deze berichten of ideeën welkom. Je kunt reageren op een bericht door onder dit bericht een comment te plaatsen.
Momenteel ben ik bezig met het voorbereiden van het bezoek van een drietal medewerkers van de Utah State University begin november. Deze universiteit heeft reeds een aantal jaar ervaring met het aanbieden van open courseware. Ze hebben hiervoor een applicatie gemaakt, eduCommons, dat we bij OpenER ook zullen gebruiken voor het aanbieden van onze content. Tijdens hun bezoek zullen we leren van hun ervaringen en zullen ze ook de eduCommons-applicatie bij ons implementeren en inrichten. Om een beeld te krijgen van hun eigen open courseware-site (waarvoor ze uiteraard ook eduCommons gebruiken): klik hier.
De look-en-feel van deze pagina zal overigens nog veranderen. Ik ben nog niet op de hoogte van alle (on)mogelijkheden van deze weblog, maar dat zal in de komende weken wel veranderen.
Ik hoop op veel reacties van jullie!