Welcome to my website!

Here you can find stuff about Open Educational Resources (OER) and Open Education:

  • A search engine for OER
  • Publications and presentations
  • Several tools
  • A blog

I hope these resources can inspire you in your endeavours on OER and Open Education.


Most recent blogpost


My affiliation


My slogan

Ceterum censeo materia facta tribuendum oblatum esse gratuito

Read more

Ceterum censeo fructum investigationis tribuendum oblatum esse gratuito (Overigens ben ik van mening dat resultaten van publiek gefinancierd onderzoek gratis beschikbaar moeten zijn). #OAWeek

Een duidelijke uitleg van Open Access van oud-collega @DarcoJansen. Maar valt open data van een onderzoek hier niet ook onder of wordt dat beschouwd als onlosmakelijk deel van een publicatie en hoeft het daarom niet apart benoemd te worden?

Michiel de Jong van de @tudelft en de zone Naar digitale (open) leermaterialen vertelt in zijn blog over de transitie naar het (her)gebruik van open tekstboeken https://edu.nl/yp4c8 #OER @michieldejo

UNESCO has just published a Draft Recommendation on Open Science. I wrote a short summary and some backgrounds in a blog https://www.robertschuwer.nl/?p=3116 #openscience

Load More...