Welcome to my website!

Here you can find stuff about Open Educational Resources (OER) and Open Education:

  • A search engine for OER
  • Publications and presentations
  • Several tools
  • A blog

I hope these resources can inspire you in your endeavours on OER and Open Education.


Most recent blogpost


My affiliation


My slogan

Ceterum censeo materia facta tribuendum oblatum esse gratuito

Read more

Nieuwe publicatie! En wel het Rapport Digitale leermaterialen in het hoger #onderwijs

Het Koersteam heeft de eerste stappen gezet om een efficiënter en toegankelijker systeem te ontwikkelen voor digitale #leermaterialen. Lees het rapport hier➡️ https://edu.nl/djthr

De 2e prik zit er in. Opgelucht. Naast giga ontvangst met 5G en een directe lijn met Bill Gates schijn ik nu ook magnetisch geladen te zijn. Uri Geller 2.0

Het cvb heeft Ad Vissers. nu nog directeur @FontysICT, per 1 augustus 2021 benoemd tot directeur van Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT). Wij wensen hem heel veel succes in zijn nieuwe functie.
http://www.fontys.nl/nieuws/ad-vissers-nieuwe-directeur-fontys-lerarenopleiding-tilburg/ #wijzijnfontys @Fontys_FLOT

🔎Hoe zag AI er 30 jaar geleden uit? We trappen de Maand van AI in het onderwijs af met een blog van @OpenRobert55. Lees de blog op de webpagina van @versnellingspl➡️https://edu.nl/hpkpe

#AI #AImaand #AIinhetonderwijs

Load More...