DWDD University

Op Hemelvaart vond bij “De Wereld Draait Door” het eerste open college plaats. Even afgezien van eerdere optredens van Walter Lewin (als onderdeel van een reguliere uitzending) was dit college geplaatst in een spin-off van DWDD, de DWDD University. Robbert Dijkgraaf beet de spits af in een college van 45 minuten over de Oerknal. Kijkers konden via twitter vragen stellen en na afloop van de reguliere uitzending werd het geheel nog online voortgezet met het beantwoorden van enkele van de vragen.
Robbert Dijkgraaf slaagde erin de complexe materie aanschouwelijk en aanstekelijk uit te leggen zonder één formule te gebruiken (behalve Einsteins E=mc2, maar die formule speelde in het verhaal geen wezenlijke rol). Hem stonden ook allerlei maquettes ter beschikking en ter verluchtende ondersteuning werden video’s gebruikt uit andere programma’s (zoals uit de Big Bang Theory om het Doppler-effect te verduidelijken). De dag na de uitzending werd op de site van de VARA nog een tentamen geplaatst waarmee kijkers konden nagaan of ze het geheel begrepen hadden.
Dit initiatief past in een trend waarbij colleges steeds vaker open worden aangeboden. Ik schreef hier al eerder over in mijn eerste ervaringen met een MOOC van Stanford. Zoals het nu gepresenteerd werd was het één grote reclame voor de wetenschap en gegeven de complexe materie past grote waardering voor de wijze waarop Robbert Dijkgraaf het aanpakte. Uiteraard bleven heel veel vragen over, zoals ook wel bleek uit de reacties via Twitter. Daar zou het reguliere onderwijs op in kunnen springen door de opname van de uitzending te mixen met bronnen waar dieper op de materie kan worden ingegaan. Bij de bij ons beschikbare open cursussen is iets dergelijks al eens gedaan, zowel rondom een TV-serie Nederland in Beeld (in 2008) als bij het boek Een kleine geschiedenis van bijna alles van Bill Bryson. Naast deze toepassingsmogelijkheid ligt de waarde van deze colleges voor mij vooral in het aandacht geven aan de schoonheid van de wetenschap. Dat dat in deze uitzending zeker gelukt is bewees een tweet van een 11-jarige jongen die aangaf het bijna begrepen te hebben maar het zo interessant te vinden dat hij natuurkundige wil worden.

Posted in Open Educational Resources.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.