Open Education Week

In de week van 5 tot 10 maart wordt voor de eerste maal de Open Education Week georganiseerd. Tijdens deze week besteedt het hoger onderwijs wereldwijd aandacht aan de vraag hoe open education het onderwijs kan bevorderen, verbeteren en toegankelijker kan maken.
“Onze” Fred Mulder heeft Open Education omschreven als de optelsom van Open Educational Resources en Open Learning Services. De laatste zijn complementair aan de OER, zijn om niet of betaald toegankelijk en bevatten een variëteit aan online faciliteiten zoals advies, tutoring, communities, testen, examinering et cetera.
In de Open Education Week worden allerlei bijeenkomsten georganiseerd, die veelal ook online te volgen zijn en waarbij er ook naar wordt gestreefd de opnamen achteraf beschikbaar te houden via internet. Daarnaast kan ook worden meegedaan door een video-opname te maken over een onderwerp dat past binnen die week en deze via de website van waaruit deze week wordt gecoördineerd beschikbaar te stellen.
De Open Universiteit is bij diverse van die evenementen aanwezig en heeft ook enkele video’s gemaakt (die momenteel in diverse stadia van ontwikkeling zijn). Op maandag 5 maart wordt een trendrapport gelanceerd dat opgesteld is vanuit de SURF SIG OER. Diverse OU-medewerkers hebben daaraan meegeschreven. Op woensdag 7 maart is er een bijeenkomst aan de TU Delft voor beleidsmakers met o.a. een paneldiscussie waaraan Fred Mulder deelneemt. En op vrijdag 9 maart wordt er vanuit SURF Academy een brainstorm georganiseerd voor HO-docenten met als doelstelling input te vergaren voor de (door)ontwikkeling van Wikiwijs voor het hoger onderwijs. Ondergetekende verzorgt die brainstorm.
Vanuit de OU worden video’s gepubliceerd over OpenU (Wilfred Rubens) en over Wikiwijs.
Meer informatie over en inschrijven voor de diverse events kan via de links hierna (die alle in een nieuw venster openen).

Posted in Open Educational Resources.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.