MOOC providers


Via Laura Czerniewicz, director van het OpenUCT Initiative aan de University of Cape Town (lid van het Open Courseware Consortium) kreeg ik een overzichtskaart van MOOC-providers gestuurd. Op deze kaart staan alle aanbieders van MOOC-platformen wereldwijd. Dat zijn er momenteel 19, waarvan 8 uit de VS, 2 in Australië en Duitsland en in Brazilië, Guatemala, Ierland, Groot-Brittanië, China, Spanje  en Nederland (OpenupEd) ieder 1. De kaart is hier te vinden.
Een aantal van deze platforms levert MOOC’s of andere vormen van open education (soms zelfs daarnaast ook halfproducten, zoals TED-talks) die elders worden aangeboden en ondertitelen die dan. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij Veduca in Brazilië. Anderen richten zich op de lokale markt en bieden cursussen in de betreffende taal, afkomstig van instellingen uit die regio, zoals Ewant uit China. Ik verwacht dat er meer van dergelijke lokale initiatieven zullen ontstaan, omdat daarbij een belangrijk kwaliteitscriterium voor MOOC’s of open content in het algemeen, aansluiten bij de normen en waarden van de gebruiker, wordt ingevuld. Het nog steeds ontbreken van een echt open licentie bij de meeste van de MOOC’s die door de bekende platforms worden aangeboden maakt namelijk de aanpassing van bestaande MOOC’s van elders aan de lokale context onmogelijk.

Posted in Open Educational Resources and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.