Fujitsu en MIT in maatwerk leren

Al enkele weken geleden lanceerden Fujitsu en MIT een bericht met de aankondiging van een platform (Guided Learning Pathways afgekort tot GLP) voor lerenden waarin lerenden geholpen werden op basis van hun voorkeuren een leerpad door open beschikbaar materiaal te ontwerpen. De basis van dat platform wordt gevormd door een database met zgn. nuggets. In een volzin:

Nuggets are learning materials that teach a single, atomistic concept with a domain like calculus (for example, derivatives). Examples of nuggets are a homework problem to be done online; a video snippet (e.g., lecture, real world application, Khan Academy video), shorter than ten minutes; a pop quiz for self-assessment of content knowledge; an animation, possibly interactive; a simulation, also possibly interactive; a web-based lab experiment; a short educational game; or a small section of textual material, typically less than one page in length.

De nuggets worden gecreëerd uit bestaand open beschikbaar materiaal.
Uit het bericht is het mij niet duidelijk geworden in hoeverre de beschreven ideeën al realiteit zijn of alleen nog op de tekentafel bestaan. De aanpak lijkt veelbelovend, hoewel ik er ook enkele vraagtekens bij zet:

  • Wanneer een leereenheid opgebouwd wordt uit een verzameling nuggets: hoe wordt de samenhang tussen die nuggets bewaakt? Bestaan er duidelijk omschreven interfaces waardoor de aldus on-the-fly gecreëerde eenheden een eenheid vormt?
  • Hoe denken ze de complexiteit in productie die ontstaat wanneer je materiaal voor eenzelfde onderwerp voor ondersteuning van diverse leervoorkeuren wilt creëren, te beheersen?

Maar ik ben een believer van een dergelijke assemble-to-order aanpak voor leermateriaal waarmee massa maatwerk gerealiseerd kan worden. Onlangs heb ik dat al beschreven in een column voor SURF Magazine. Ik ga deze ontwikkeling daarom nauwgezet volgen.