Publications

In the table below you will find links to publications with me as (co-)author. Topics are, among others, Open Education, OER and expert systems. Some of the publications are only available in Dutch.

DateTitle publicationDownload
2023-07GEM2023 Background report: Key Policy Issues in Open Educational ResourcesReport
2023-07Towards Sustainable OER Practices: The Case of Bachelor Nursing in the NetherlandsArticle
2023-07Openness in Education as a Praxis: From Individual Testimonials to Collective VoicesArticle
2023-06Course: Business and Organisational Models of Open EducationSlides (pptx)
Slides (pdf)
2023-04OER101. Een introductiecursus open leermaterialen voor PO/VOSlides (NL) (pptx)
Slides (NL) (pdf)
2023-02Reuse of OER, a Process Model ApproachChapter
2023-02Erkennen en waarderen voor het werken met Open Educational Practices en Open Educational Resources
Recognition & Rewards for working with Open Educational Practices and Open Educational Resources
Rapport (NL)
Report (EN)
2022-11De Verpleegkunde Methode. Van bewustwording naar duurzame adoptie van open leermaterialen hbo VerpleegkundeRapport
2022-11What’s in it for me? A mixed-methods study on teachers’ value creation in an inter-institutional community on open educational resources in higher educationArticle
2022-06The role of brokers in cultivating an inter-institutional community around open educational resources in higher educationArticle
2022-03Duurzaamheid van open leermaterialen: is er leven na de projectsubsidie?Podcast (NL)
2021-06Terugblik: hoe zag AI er 30 jaar geleden uit?Column
2021-03Zoeken we op! De docent als gebruiker en curator van open leermateriaal
De student gaat op zoek: de waarde van (open) leermaterialen voor het eigen leren
Uit: thema-editie hergebruik van open leermaterialen
Seek and ye shall find! The lecturer as a user and curator of open educational resources
Students in search of (open) educational resources: the benefits to the learning process
From: Theme-edition Reuse of Open Educational Resources
Artikel
Artikel
Rapport (NL)
Article
Article
Report (EN)
2020-12What About Reuse? A Study on the Use of Open Educational Resources in Dutch Higher EducationArticle
2020-11Visiedocument leermaterialen in 2025
Vision document Educational resources in 2025
Rapport (NL)
Report (EN)
2020-06Visie op micro-credentialing en open badges voor Fontys Hogeschool ICTRapport
2020-06A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisisArticle
2019-11Thema-uitgave. Er is meer Open Pedagogy dan je denktRapport (NL)
2019-10Duurzaam leren en werken. Hoe borgen we een leven lang nieuwsgierig?Rapport (NL)
2018-07Adoption of Sharing and Reuse of Open Resources by Educators in Higher Education Institutions in the Netherlands: A Qualitative Research of Practices, Motives, and ConditionsArticle
2018-04Technical Vocational Education and Training: the 'dark continent' in OERArticle
2018-04Days of future passed, the history of OEGlobal in titlesEditorial
2018-02Open Educational Resources in Technical and Vocational Education and TrainingReport
2017-12Open onderwijs: van commitment naar actieEssay
2017-02De waarde van open en open als waarde. Studie naar adoptie van open delen en hergebruiken van leermaterialen en cursussen door docenten in het hoger onderwijs.Rapport
2016-11Van open content via open pedagogy naar open onderwijs
Uit: SURFnet Trendrapport Onderwijs op maat 2016
Artikel
Article (EN)
Rapport (NL)
Report (EN)
2016-11Digitale badges en microcredentialing
Uit: SURFnet Trendrapport Onderwijs op maat 2016
Artikel
Article (EN)
Rapport (NL)
Report (EN)
2016-09Of Two Contrasting Philosophies That Underpin Openness in Education and What That EntailsPreprint
2016-07MOOCs at Fontys University of Applied SciencesArticle
2016-06Making Sense of MOOCs: A Guide for Policy-Makers in Developing CountriesReport
2016-04OER and MOOCs in the Netherlands: State of AffairsArticle
2016-02Open Educational Resources en MOOC's in het Nederlandse Hoger OnderwijsRapport
2015-12Opportunities and Threats of the MOOC Movement for Higher Education: The European PerspectiveArticle
2015-12Comparing MOOC Adoption Strategies in Europe: Results from the HOME Project SurveyArticle
2015-11Pioniersfase voorbij: hoe verder met adoptie van open onderwijs?
Uit: SURF en SIG Open Education Trendrapport open en online onderwijs 2015
Artikel
Rapport (NL)
Report (EN)
2015-11Het verbinden van verschillende vormen van open: op zoek naar een sterkere waardepropositie
Uit: SURF en SIG Open Education Trendrapport open en online onderwijs 2015
Artikel
2015-09On the Impact of Being OpenArticle
2015-06Hbopener: naar een open hbo-curriculumRede
2015-06Erkennen van een MOOC: een statusoverzicht
Uit: SURF en SIG Open Education Thema-uitgave Toetsen in open en online onderwijs
Artikel
Rapport
2015-05Grand challenges learning analytics & open en online onderwijs - een verkenningRapport
2015-03Institutional MOOC strategies in EuropeReport
2014-09Open en online onderwijs in HBO en WO: never the twain shall meet?
Uit: SURF en SIG Open Education Thema-uitgave Didactiek van open en online onderwijs
Artikel
Rapport (NL)
2014-08Publishing Open Educational Resources: a RoadmapRapport
2014-04Mass Customization of Education by an Institution of HE: What Can We Learn from Industry?Article
Abstract
2014-04Wikiwijs: An unexpected journey and the lessons learned towards OERArticle
2014-04Supporting Open Education Policymaking by Higher Education Institutions in The Netherlands: Lessons LearnedArticle
2014-03Open Education, big data en learning analytics
Uit: SIG OER trendrapport 2014
Artikel
Trendrapport
2014-03Open Education en juridische vraagstukken
Uit: SIG OER trendrapport 2014
Artikel
Trendrapport
2013-11Kwaliteit van open leermaterialenRapport
2013-09MOOC's: kansen en vraagstukkenArtikel
2013-06Mass customization: vraaggericht open onderwijsArtikel
2013-04Wikiwijs: Using OER as Driver for Maturation
Uit: Perspectives on open and distance learning: Open Educational Resources: Innovation, research and practice
Artikel
Boek
2013-03MOOC's, trends en kansen voor het hoger onderwijs
Uit: SIG OER trendrapport 2013
Artikel
Trendrapport
2013-03Trends in businessmodellen rond Open Educational Resources en Open Education
Uit: SIG OER trendrapport 2013
Artikel (NL)
Paper (EN)
Trendrapport
2012-10OER in the Dutch Educational LandscapeArticle
2012-10OER for Educational Innovation: How About the Teacher?Article
2012-09Impact of OpenCourseWare publication on higher education participation and student recruitmentArticle
2012-06Een minimum kwaliteitsmodel voor WikiwijsArtikel
2012-05A business model approach for OER in Open UniversitiesArticle
2012-04Quality of learning materials, a minimum model for WikiwijsArticle
2012-03Open Educational Resources en businessmodellen
Uit: SIG OER trendrapport 2012
Artikel (NL)
Paper (EN)
Trendrapport
2011-04A comparison of production processes for OERArticle
2010-12Open Boek over open educational resources in NederlandBoek
2010-10Structuring OER Using Learning TrajectoriesArticle
2010-10Production of OER, a Quest for EfficiencyArticle
2010-10Business Models in OER, a Contingency ApproachArticle
2010-09What do teachers in Higher Education expect from OER?Article
2009-09Van producten naar diensten: levenlang-lerendiensten en open leermiddelenArtikel
2009-01Zeven mythes over open leermiddelenArtikel
2009-01OpenER, a Dutch initiative in Open Educational ResourcesArticle
2008-04Finding your way into an open online learning communityArticle
2005-11Metadata and Application Profiles: a Data ModelArticle
2005-09RdMC-applicatieprofiel. Een poldermodel voor omgaan met metadataWorking paper
2005-09Ontwikkelen van digitale leermaterialen en kennisbanken: enkele handreikingenWorking paper
2004-03PBI en ELO's: twee aparte wereldenArtikel
1999-11Kennismanagement en de rol van informatietechnologieArtikel
1999-01GroupIntelligence: Automated Support For Capitalizing On GroupKnowledgeArticle
1997-06Environmental information systems based on physical flowsChapter
1997-01Milieuinformatiesystemen voor produktiebedrijvenArtikel
1993-05Het nut van kennissystemenPhD Thesis
1993-02Application areas and added value of knowledge base systemsArticle
1993-01Configuration of complex productsArticle
1992-04GFO: van woordenboek naar kennisbankArtikel
1990-10Planner: een expertsysteem voor communicatieplanningArtikel
1990-01Ervaringen met specificaties voor kennissystemenArtikel