Let's Make Copy(right*3) now


Communia is een organisatie die “advocates for policies that expand the public domain and increase access to and reuse of culture and knowledge. We seek to limit the scope of exclusive copyright to sensible proportions that do not place unnecessary restrictions on access and use.
Eén van hun lopende initiatieven is een campagne “Let’s Make Copyright Right Right Now for educators” waarin verruimingen en harmonisatie van wetten op auteursrecht in de EU wordt nagestreefd, specifiek voor onderwijsdoeleinden. Op deze website staan de actiepunten voor deze campagne nader beschreven. De voorgestelde aanpassingen zullen het eenvoudiger maken aanwezige geschikte materialen in te zetten voor onderwijs. Over waarom deze campagne juist nu nodig is, is hier te lezen. Middels ondertekenen van een petitie kun je aangeven dat je deze campagne ondersteunt. Deze petitie kan vanaf alle pagina’s van de eerder aangegeven website worden bereikt.
Omdat deze aanpassingen bijdragen aan verruiming van mogelijkheden voor docenten om bronnen binnen hun onderwijs in te zetten, is te verwachten dat angst voor schenden van copyrights bij hen zal verminderen. Deze angst is één van de hindernissen voor docenten om leermaterialen open te delen en te hergebruiken.
Ik onderschrijf daarom deze campagne en roep op de petitie te ondertekenen. Dit kan nog tot 15 mei.