Waarom ik de Open Universiteit ga verlaten

Vorig jaar werd de Open Universiteit geconfronteerd met een reeks bezuinigingen, waardoor gedwongen ontslagen niet te vermijden waren. Deze ontslagen vielen onder andere bij wat toen nog LOOK heette, mijn thuisbasis bij de OUNL. LOOK was een expertisecentrum waarin onderzoek werd gedaan waar ik met mijn beta-onderzoeksachtergrond minder bij paste. Omdat ik echter voor bijna 100% van mijn tijd gedetacheerd was bij externe initiatieven (vnl. Wikiwijs en daarnaast EU-projecten) was dat niet zo’n probleem. Met het voorziene einde van Wikiwijs ultimo 2013 zou ik 2013 gebruiken om binnen de OUNL op zoek te gaan naar een andere plek. De bezuiniging doorkruiste dit echter. Einde 2013 werd ik daarom boventallig verklaard. Er kwam een afspraak dat er gezocht zou worden naar een andere plek binnen de OUNL.
In juni van dit jaar ben ik voor drie dagen per week benoemd tot lector OER bij Fontys Hogeschool ICT in Eindhoven (een geweldige baan trouwens). Dat reduceerde de in te vullen vacature voor mij tot 2 dagen per week. Die interne vacature leek er te zijn. Ik heb gesolliciteerd, maar vanmiddag kreeg ik te horen dat de keuze op een andere interne kandidaat gevallen is.
Dat betekent dat er voor mij een einde is gekomen aan 12 jaar OUNL. Ik ga me nu bezinnen op hoe ik die twee dagen per week ga invullen. Dat dat met activiteiten op het gebied van open en online onderwijs zal zijn staat buiten kijf: daar ligt mijn hart. Ik sta open voor voorstellen!

Posted in Open Educational Resources.

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.