LOOK moet blijven!


Normaal blog ik hier over open onderwijs, maar ditmaal even een ander onderwerp. LOOK, het wetenschappelijk centrum lerarenonderzoek van de Open Universiteit, wordt ernstig bedreigd. Het ministerie van OCW wil LOOK opheffen en daarmee een einde maken aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar professionele ontwikkeling van leraren, in nauwe samenwerking met leraren.
Ik roep hiermee iedereen met hart voor de professionele kwaliteit van leraren op om LOOK te steunen. Want opkomen voor LOOK is opkomen voor de kwaliteit van de leraar.
Wat doet LOOK?

  • LOOK doet wetenschappelijk onderzoek naar voor leraren uiterst relevante thema’s als motivatie, sociaal leren, reflectie en professionele ruimte.
  • LOOK voert praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit in nauwe samenwerking met leraren en scholen, met hoge eisen aan zowel praktijkrelevantie als wetenschappelijk niveau.
  • LOOK is het enige wetenschappelijke instituut dat leraren systematisch de mogelijkheid geeft met onderwijsonderzoek hun praktijk te verbeteren door die structurele samenwerking.
  • LOOK ontwikkelt vanuit de vragen van leraren en scholen concrete oplossingen, kennis en instrumenten die ook andere leraren en scholen direct kunnen benutten.
  • LOOK onderzoekt samen met de beroepsgroep leraren de thema’s professionele ruimte, werkplekleren, het imago van het beroep en bekwaamheidsbevordering. Thema’s die volgens het ministerie van OCW belangrijke speerpunten zijn voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Met dit voorgenomen besluit voert het ministerie dus beleid dat daarmee in strijd is.
  • LOOK werkt in tientallen lopende projecten direct samen met honderden leraren. En via andere partijen werkt LOOK voor honderden scholen en tienduizenden leraren.
  • LOOK speelt een bepalende rol in projecten als Leraar24, Wikiwijs, KNOW en het lerarenprogramma in Caribisch Nederland.

Als het plan van het ministerie doorgaat, valt niet alleen de unieke expertise van LOOK als praktijkgericht wetenschappelijk instituut weg, maar komt aan alle hierboven genoemde activiteiten abrupt een einde.
Wat kunt u doen?
Het gaat om een voorgenomen besluit van het ministerie van OCW dat nog door de Tweede Kamer moet worden bekrachtigd. Als u het unieke belang van LOOK onderschrijft, roepen wij u op om de leden van de vaste Kamercommissie te overtuigen af te zien van dit besluit. Dat kan door deze Kamerleden rechtstreeks te benaderen. Op de volgende website vindt u de e-mailadressen van deze Kamerleden.
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/OCW/
Er is ook een factsheet met meer informatie.

Posted in Open Educational Resources and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.