Ervaringen met een MOOC

Vorig jaar heeft Stanford University een zgn. Massive Open Online Course (MOOC) gegeven over Artificial Intelligence. Dit intiatief heeft veel publiciteit gehad. Rond 160.000 studenten hebben zich aangemeld waarvan ongeveer 23.000 voor een certificaat zijn gegaan (bron). Omdat ik eens wilde meemaken wat dit fenomeen nu inhield heb ik me ingeschreven voor een tweetal MOOC’s die onlangs zijn gestart: Cryptography (http://crypto-class.org/) en Game Theory (http://game-theory-class.org/). Inmiddels ben ik bijna gereed met de eerste week van Cryptography. Hier enkele ervaringen met deze MOOC.
De cursus wordt gegeven door Dan Boneh van Stanford University. Als cursist kun je de lecture slides downloaden en je kunt video’s bekijken waarin de leerstof door hem uitgelegd wordt aan de hand van de slides. Tijdens zo’n video maakt hij handmatig aantekeningen op de slides, zodat de opbouw van de redeneringen die hij maakt goed te volgen is. Er is een forum beschikbaar waar je vragen op kunt stellen en waar je ook vragen van medecursisten kunt beantwoorden. Ik heb dat forum nog niet gebruikt tot nu toe. De video’s behandelen een afgerond onderwerp en duren tussen de 11 en 25 minuten. Bij de meeste video’s wordt op twee à drie plaatsen een meerkeuzevraag gesteld waarmee de cursist kan nagaan of hij de theorie waar het op dat moment over gaat begrepen heeft. De video staat dan stil tot je het antwoord hebt gegeven. Je krijgt een directe terugkoppeling (“Correct” of “Try again”) en kunt de video weer verder laten gaan op een eigen gekozen moment. Onderdeel van de stof zijn ook opgaven die je kunt inzenden en waar je directe terugkoppeling op krijgt. Deze opgaven bepalen aan het einde van de cursus ook of je een certificaat krijgt: bij >70% goede antwoorden wordt een certificaat verstrekt.
Om mee te kunnen doen wordt een eenmalige (gratis) registratie gevraagd. Tijdens die registratie moet je ook beloven dat je “fair” zult zijn. O.a. beloof je dat je niet in forums of anderszins uitwerkingen van opgaven zult verklappen en dat je zelf de opgaven maakt en niet de uitwerking van iemand anders onder je eigen naam verstuurt.
Ik vind het geheel tot nu toe fascinerend. Wat me vooral opvalt is dat het gewoon kijken naar de video’s met “de sage on the stage” en af en toe een interactiemomentje voor mij goed werkt. De eerste in te sturen opgave (een quiz met 10 vragen) leverde een ruime 70% als resultaat, maar vergrootte ook het inzicht in de stof die ik tot dan toe had geleerd. Eigenlijk vind ik het gewoon heel leuk en ontspannend om op deze wijze (weer) met een exakt vak bezig te zijn.

Posted in Open Educational Resources and tagged , .

4 Comments

 1. Dag Robert,
  zie jij deze mogelijkheid ook zitten voor het VO in Nederland bijvoorbeeld? Staat alles daar nog teveel voor in de kinderschoenen of zouden we twee stappen ineens kunnen zetten?

 2. Dag Monique,
  Een goede vraag! Voor deze specifieke cursus ligt het niveau naar mijn mening te hoog voor een VO-school, maar mogelijk dat er andere cursussen zijn die wel geschikt zijn voor de (betere) VWO-leerling. Het zou sowieso passen in een traject waarbij leerlingen zich kunnen oriënteren op een studie. Ik kan niet beoordelen of de Engelse taal een te grote hindernis is.
  Bij mijn weten zijn er nog geen Nederlandse universiteiten die een dergelijke MOOC aanbieden. Voor mij ligt het grote verschil met de “gewone” repositories met open leermateriaal in het deels interactieve karakter ervan, de mogelijkheid tot insturen van uitgewerkte opgaven, het forum waar je medestudenten kunt ontmoeten, de mogelijkheid een certificaat te halen (waarvan de waarde wel betrekkelijk is) en een afgebakende tijdsduur voor een cursus. Het materiaal blijft na afloop wel beschikbaar, maar het is dan maar de vraag hoeveel personen nog actief zijn in het forum en het halen van een certificaat is dan niet meer mogelijk.
  De cursussen zijn zeker geschikt voor docenten op een VO voor eigen bijscholing of om inspiratie op te doen voor stof voor hun eigen lessen. Naast Stanford biedt sinds kort ook MIT een dergelijke omgeving aan (http://mitx.mit.edu/). De HO-markt is dus wel in beweging!

 3. Pingback: OpenER » DWDD University

 4. Pingback: OpenER » Ervaringen met een MOOC, the sequel

Leave a Reply to Monique Janssen Cancel reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.