Gasten uit Utah

Van woendag 1 november t/m vrijdag 3 november waren Shelley Henson en Brandon Muramatsu te gast bij het OpenER-project. Beiden zijn verbonden aan het Centre for Open and Sustainable Learning (COSL) aan de Utah State University (http://cosl.usu.edu). Tijdens hun bezoek kregen we cursus in het gebruik van de eduCommons-applicatie. Deze open source applicatie is door COSL ontwikkeld (voor de techneuten: een eduCommons is een applicatie op het Zope/Plone platform). Op afstand werden we daarin bijgestaan door Brent Lambert, die soms om 3.30 uur (‘s nachts!) lokale Utah-tijd ons van antwoorden voorzag.
Naast het ons wegwijs maken in het systeem werden ook ervaringen en meningen uitgewisseld over instructional design issues voor open content. Daarnaast hebben Paul Kirschner en Shelley Henson een uitwerking gemaakt van het onderzoek dat gekoppeld wordt aan dit project. Het onderzoek behelst meer inzicht te krijgen in social software, gebruikt voor ondersteuning (veelal door peers) van zelflerenden met open educational resources. Hun bezoek werd afgesloten mete en lunchpresentatie voor belangstellenden. Helaas was de opkomst niet zo groot. Lag dat aan het ontbreken van een lunch? (In mijn naïviteit verstond ik onder “lunchpresentatie” slechts “presentatie ONDER lunchtijd” en niet “presentatie “MET een verzorgde lunch”). Tijdens de presentatie werd o.a. informatie gegeven over allerlei tools in de hoek van de social software en met web2.0 karakteristieken voor gebruik in de leermiddelen of de communities die aan de leermiddelen gekoppeld zijn.
Nu het systeem gereed is zal deze maand gebruikt worden met het omvormen van cursussen voor opname in het systeem en het maken van veel publiciteit om de launch van de OpenER-site in de eerste week van december tot een succes te maken.

Posted in Open Educational Resources.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.