NMC Horizon Report 2015 en MOOC's

Deze week verscheen de 2015-editie van het NMC Horizon Report voor Hoger onderwijs. Wilfred Rubens en Judith van Hooijdonk hebben er in hun blogs al aandacht aan besteed. Ik verwijs graag naar hun analyses van het rapport. In deze blogpost wil ik inzoomen op de rol die NMC ziet voor MOOC’s.
Samengevat presenteert dit rapport de volgende issues:
Key trends als drijvende kracht voor adoptie van educational technology in het HO

 • Lange termijn (drijvende kracht voor >5 jaar): verbeteren van cultuur voor veranderingen en innovatie; vergroten van cross-institutionele samenwerking
 • Middellange termijn (3-5 jaar): Verspreiding van OER; groeiende focus op meten van leren
 • Korte termijn (1-2 jaar): hoger gebruik van blended leren; herontwerpen van learning spaces

Uitdagingen

 • Oplosbaar: begrepen en weten hoe aan te pakken: blenden van informeel en formeel leren; verbeteren van digitale vaardigheid
 • Lastig: begrepen, maar aanpak is nog onduidelijk: personaliseren van leren; doceren van complex denken
 • Venijnig: omschrijven is al lastig, laat staan de aanpak: concurrerende onderwijsmodellen; belonen van doceren

Belangrijke ontwikkelingen

 • Time-to-Adoption Horizon: < 1 jaar: BYOD; Flipped Classroom
 • Time-to-Adoption Horizon: 2-3 jaar: Makerspaces(ook wel hackerspaces, hack labs, of fab labs genoemd); Wearable technologie (computers/devices die op het lichaam worden gedragen, bijvoorbeeld verwerkt in kledingstukken of om de pols)
 • Time-to-Adoption Horizon: 4-5 jaar: adaptieve leertechnologie; the Internet of Things

Bij de preview op een eerdere editie van dit rapport verbaasde ik me al over de bijna afwezigheid van MOOC’s. Om te zien waar MOOC in het rapport genoemd wordt, heb ik het document doorzocht op de zoekterm MOOC.
Aantal hits: 19

 • 1x genoemd in de beschrijving van de middellange termijn trend OER, als onderdeel van de open strategie van Unisa
 • 4x genoemd in de beschrijving van de korte termijn trend Blended leren. Daar worden ze met name beschouwd én als te gebruiken vorm én als aanjager voor het denken over en toepassen van vormen van blended leren.
 • 7x genoemd in de beschrijving van de venijnige uitdaging Concurrerende onderwijsmodellen. Hier worden MOOC´s genoemd als middel voor concurrentie tussen onderwijsaanbieders op de markt voor hoger onderwijs. Naast MOOC’s worden in de beschrijving ook programma’s voor volwassenen gebaseerd op innovatieve modellen die menselijke interactie en multidimensionaal leren benadrukken en competentiegericht leren genoemd.
 • 3x genoemd in de beschrijving van de lange termijnontwikkeling Adaptieve leertechnologie als een praktijkvoorbeeld waarbij een MOOC met adaptieve leertechnologie werd uitgebreid
 • 4x genoemd in de totaal 284 referenties achterin het document

Dit bevestigt de ontwikkeling die MOOC’s doormaken sinds 2012. Gartner voorspelde vorig jaar in zijn hype cycle al het realisme dat in het denken over MOOC’s steeds meer aanwezig is:

In die grafiek is te zien dat MOOC beschouwd wordt als een technologie die binnen afzienbare tijd obsolete is. Dat betekent niet dat het dan verdwenen is, maar wel dat het beschouwd kan worden als één van de vormen die bij onderwijs en leren gebruikt kan worden; geschikt in sommige situaties, ongeschikt in andere. Sommige van die geschikte situaties worden in het Horizon report gespecificeerd.
Een gezonde ontwikkeling in mijn ogen. MOOC’s kunnen op hun waarde worden beschouwd en dienovereenkomstig worden gebruikt. Want voor de juiste situaties hebben ze zeker potentie. Het is nu zaak te ontdekken en te experimenteren waar en onder welke condities. En dat gebeurt ook al volop, gegeven de steeds grotere schat aan literatuur die hierover ontstaat. Zie bijvoorbeeld dit mooie overzicht, dat gecureerd wordt door Katy Jordan.
 

Posted in Open Educational Resources.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.