Artikelen

In onderstaande tabel staan links naar artikelen van mij als (co-)auteur. Onderwerpen zijn o.a. Open Education, OER en kennissystemen

Datum Titel publicatie Download
2018-07 Adoption of Sharing and Reuse of Open Resources by Educators in Higher Education Institutions in the Netherlands: A Qualitative Research of Practices, Motives, and Conditions Article
2018-04 Technical Vocational Education and Training: the ‘dark continent’ in OER Article
2018-04 Days of future passed, the history of OEGlobal in titles Editorial
2017-12 Open onderwijs: van commitment naar actie Essay
2017-02 De waarde van open en open als waarde. Studie naar adoptie van open delen en hergebruiken van leermaterialen en cursussen door docenten in het hoger onderwijs. Rapport
2016-11 Van open content via open pedagogy naar open onderwijs
Uit: SURFnet Trendrapport Onderwijs op maat 2016
Artikel
Article (EN)
Rapport (NL)
Report (EN)
2016-11 Digitale badges en microcredentialing
Uit: SURFnet Trendrapport Onderwijs op maat 2016
Artikel
Article (EN)
Rapport (NL)
Report (EN)
2016-09 Of Two Contrasting Philosophies That Underpin Openness in Education and What That Entails Preprint
2016-07 MOOCs at Fontys University of Applied Sciences Article
2016-06 Making Sense of MOOCs: A Guide for Policy-Makers in Developing Countries Rapport
2016-04 OER and MOOCs in the Netherlands: State of Affairs Article
2016-02 Open Educational Resources en MOOC's in het Nederlandse Hoger Onderwijs Rapport
2015-12 Opportunities and Threats of the MOOC Movement for Higher Education: The European Perspective Artikel
2015-12 Comparing MOOC Adoption Strategies in Europe: Results from the HOME Project Survey Artikel
2015-11 Pioniersfase voorbij: hoe verder met adoptie van open onderwijs?
Uit: SURF en SIG Open Education Trendrapport open en online onderwijs 2015
Artikel
Rapport (NL)
Report (EN)
2015-11 Het verbinden van verschillende vormen van open: op zoek naar een sterkere waardepropositie
Uit: SURF en SIG Open Education Trendrapport open en online onderwijs 2015
Artikel
2015-09 On the Impact of Being Open Artikel
2015-06 Hbopener: naar een open hbo-curriculum Rede
2015-06 Erkennen van een MOOC: een statusoverzicht
Uit: SURF en SIG Open Education Thema-uitgave Toetsen in open en online onderwijs
Artikel
Rapport
2015-05 Grand challenges learning analytics & open en online onderwijs - een verkenning Rapport
2015-03 Institutional MOOC strategies in Europe Rapport
2014-09 Open en online onderwijs in HBO en WO: never the twain shall meet?
Uit: SURF en SIG Open Education Thema-uitgave Didactiek van open en online onderwijs
Artikel
Rapport (NL)
Report (EN)
2014-08 Publishing Open Educational Resources: a Roadmap Rapport
2014-04 Mass Customization of Education by an Institution of HE: What Can We Learn from Industry? Artikel
Abstract
2014-04 Wikiwijs: An unexpected journey and the lessons learned towards OER Artikel
2014-04 Supporting Open Education Policymaking by Higher Education Institutions in The Netherlands: Lessons Learned Artikel
2014-03 Open publiceren van leermaterialen, een stappenplan Rapport
2014-03 Open Education, big data en learning analytics
Uit: SIG OER trendrapport 2014
Artikel
Trendrapport
2014-03 Open Education en juridische vraagstukken
Uit: SIG OER trendrapport 2014
Artikel
Trendrapport
2013-11 Kwaliteit van open leermaterialen Rapport
2013-09 MOOC's: kansen en vraagstukken Artikel
2013-06 Mass customization: vraaggericht open onderwijs Artikel
2013-04 Wikiwijs: Using OER as Driver for Maturation
Uit: Perspectives on open and distance learning: Open Educational Resources: Innovation, research and practice
Artikel
Boek
2013-03 MOOC's, trends en kansen voor het hoger onderwijs
Uit: SIG OER trendrapport 2013
Artikel
Trendrapport
2013-03 Trends in businessmodellen rond Open Educational Resources en Open Education
Uit: SIG OER trendrapport 2013
Artikel (NL)
Paper (EN)
Trendrapport
2012-10 OER in the Dutch Educational Landscape Artikel
2012-10 OER for Educational Innovation: How About the Teacher? Artikel
2012-09 Impact of OpenCourseWare publication on higher education participation and student recruitment Artikel
2012-06 Een minimum kwaliteitsmodel voor Wikiwijs Artikel
2012-05 A business model approach for OER in Open Universities Artikel
2012-04 Quality of learning materials, a minimum model for Wikiwijs Artikel
2012-03 Open Educational Resources en businessmodellen
Uit: SIG OER trendrapport 2012
Artikel (NL)
Paper (EN)
Trendrapport
2011-04 A comparison of production processes for OER Artikel
2010-10 Structuring OER Using Learning Trajectories Artikel
2010-10 Production of OER, a Quest for Efficiency Artikel
2010-10 Business Models in OER, a Contingency Approach Artikel
2010-09 What do teachers in Higher Education expect from OER? Artikel
2009-09 Van producten naar diensten: levenlang-lerendiensten en open leermiddelen Artikel
2009-01 Zeven mythes over open leermiddelen Artikel
2009-01 OpenER, a Dutch initiative in Open Educational Resources Artikel
2008-04 Finding your way into an open online learning community Artikel
2005-09 RdMC-applicatieprofiel. Een poldermodel voor omgaan met metadata Working paper
2005-09 Ontwikkelen van digitale leermaterialen en kennisbanken: enkele handreikingen Working paper
2004-03 PBI en ELO’s: twee aparte werelden Artikel
1999-11 Kennismanagement en de rol van informatietechnologie Artikel
1999-01 GroupIntelligence: Automated Support For Capitalizing On GroupKnowledge Artikel
1993-05 Het nut van kennissystemen PhD Thesis
1993-02 Application areas and added value of knowledge base systems Artikel
1993-01 Configuration of complex products Artikel